بررسی آثار تغذیه بر ابعاد شناختی، خُلقی و رفتاری انسان از دیدگاه قرآن و احادیث اسلامی و علم پزشکی
27 بازدید
محل نشر: همایش ملی قرآن و علوم پزشکی.6 و 7 دی ماه 91 - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میان مجموعه عواملی که بر سلامت جسم و روان اثر گذارند بر نقش تغذیه تأکید بسیار شده است. با این همه، اما تأثیر پذیری ویژگی‌های انسانی مانند: روح و روان، عقل و دل، خُلق و شخصیت و در نهایت رفتار انسان از تغذیه، کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و با استفاده از متون دینی و علمی به بررسی این آثار از دیدگاه اسلامی پرداخته و آیات و روایاتی را که ‌در این زمینه وجود دارد، واکاوی کرده و با دستاوردهای علمی تطبیق داده است.